• In één trainingsdag begeleiden wij uw medewerkers door 6 modules
 • Tools voor Veilig & Gezond werken
 • Veilig gedrag als basis en niet als een papieren tijger
 • Veilig & Gezond en duurzame inzetbaarheid
 • Zes nuttige en leerzame toolboxen voor de VCA
 • Aansluitend op uw RI&E & Plan van Aanpak
 • Veilig werken op hoogte met persoonlijke valbeveiliging
 • Veilig gebruik van de rolsteiger
 • Veilig werken met ladders en trappen
 • Veilig omgaan met kwartsstof
 • Gezond omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Gezond omgaan met fysieke belasting

Kosten en subsidie

Voor bedrijven die aangesloten zijn bij het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid geldt een subsidie voor de cursuskosten.

€ 325,-
€ 52,-
€ 273,-
€ 113,-
€ 160,-
€ 0,-

Als u echt op ‘safe’ wilt spelen, meldt u zich dan direct aan. Deze dag kan al doorgaan bij een deelname van 40 deelnemers. U krijgt z.s.m. een bevestigingsbrief toegestuurd. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via info@praktijkdagveiligwerken.nl of 06 - 22 80 04 41 voor meer informatie of het maken van een afspraak.

6 modules

Veilig werken op hoogte met persoonlijke valbeveiliging;
Veilig gebruik van de rolsteiger;
Veilig werken met ladders en trappen;
Veilig omgaan met kwarts-, houtstof, glas-, en steenwol;
Gezond omgaan met gevaarlijke stoffen en schadelijke producten;
Gezond omgaan met fysieke belasting.

Over ons

De Praktijkdag Veilig werken is ontwikkeld door een team van experts en is toegespits op de behoeftes binnen de industrie, bouw & infra. Vele jaren ervaring en kennis van de werkvloer heeft deze unieke formule opgeleverd, de Toolbox-Carroussel. De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen, dan liever geen drie. Het houden van een toolbox-meeting, een vorm van werkoverleg waarin arbeidsveiligheid centraal staat, kost tijd en levert vaak frustraties op. Daarom is in zeer nauwe samenwerking met de bouwnijverheid de Toolbox-Carrousel ontwikkeld met als centraal thema: Communicatie op de bouwplaats veilig en gezond werken. In een cursusdag worden alle thema’s behandeld.

Unieke formule

In de zes modules wordt gewerkt met praktische en diepgaande instructies. Doel is om de deelnemers een mix van onderwerpen aan te bieden, pragmatische theorie gecombineerd met praktijk. Doordat de deelnemers roulerend deelnemen aan alle modules, wordt op een effectieve manier belangrijke veiligheid- en gezondheidsonderwerpen concreet onder de aandacht gebracht. De reeds uitgevoerde Toolbox-Carrousel, voor o.a. werknemers van Uneto-VNI (> 3500) en bouwbedrijven (>500) zijn door de deelnemers met een rapportcijfer van negen plus beoordeeld. Op verzoek van de Inspectie S.Z.W. is de Toolbox-Carrousel voor de inspecteurs uitgevoerd.